top of page

Doelstelling

Doelstelling, missie, visie

 

De stichting heeft ten doel om mensen met een chronische of functionele bewegingsbeperkingen (o.m. MS, Parkinson, Reuma, en andere neurologische en/of functionele aandoeningen) in staat te stellen te profiteren van de heilzame inzet van dans en muziek voor de fysieke, mentale en emotionele gezondheid.

De stichting ziet het als haar missie:

  • om het mogelijk te maken dat op diverse locaties speciaal voor de hierboven gedefinieerde doelgroep ontwikkelde (dans)programma’s gevolgd kunnen en blijven worden.

  • om door presentaties en demonstraties meer bekendheid te geven aan het bestaan, de resultaten en toepassingsmogelijkheden van dans en muziek op zowel de fysieke, mentale en emotionele gezondheid en welzijn van de mensen uit de doelgroep.

  • om contact te onderhouden met een groep dansdocenten, die speciaal voor deze doelgroep (dans)programma’s ontwikkelen en uitvoeren, en het borgen van de kwaliteitsstandaard van die programma’s.

  • om deze groep van dansdocenten financieel en organisatorisch te ondersteunen bij het opstarten van nieuwe groepen, nadat onderzoek heeft uitgewezen dat daar lokaal behoefte aan is.                                                                                                                           

De visie van de stichting is:

Het aanbieden van dans en muziek in groepsverband is een motiverende, inspirerende en effectieve manier om mensen met een chronische of functionele bewegingsbeperking in staat te stellen actief te blijven, symptomen te verlichten en eventueel te verbeteren en sociale inclusie te bevorderen. Het kan een substantiële positieve bijdrage leveren in het welzijn van de deelnemende mensen uit de doelgroep.

De stichting heeft uitdrukkelijk niet ten doel het maken van winst.

bottom of page